Tot ce trebuie să știți despre verificarea prizelor de pământ

Tot ce trebuie să știți despre verificarea prizelor de pământ

Introducere

În domeniul instalațiilor electrice, siguranța este primordială, iar verificarea prizelor de pământ joacă un rol esențial în protejarea persoanelor și a echipamentelor de posibilele accidente electrice. Priza de pământ este un sistem de siguranță conceput pentru a preveni acumularea de tensiuni periculoase în cazul unor defecțiuni electrice. Înțelegerea principiului de funcționare, cunoașterea metodelor de verificare și recunoașterea semnelor care indică necesitatea unei inspecții sunt esențiale pentru oricine dorește să asigure un mediu sigur. Acest articol explorează aspectele cheie ale verificării prizelor de pământ, oferind sfaturi pentru menținerea siguranței.

Tot ce trebuie să știți despre verificarea prizelor de pământ 2

Principiul de funcționare al prizelor de pământ

Priza de pământ funcționează pe baza unui principiu simplu, dar vital pentru siguranța instalațiilor electrice: în cazul unui defect la izolație sau a unei scurtcircuite, priza de pământ dirijează curentul electric excesiv direct în pământ. Aceasta minimizează riscul de electrocutare și reduce pericolul de incendiu, asigurând că structurile metalice ale aparatelor rămân la un potențial electric sigur.

Prizele de pământ sunt componente esențiale ale oricărui sistem electric, proiectate să protejeze atât persoanele, cât și echipamentele electrice în caz de defecțiune. Funcționarea acestora se bazează pe principii simple, dar eficiente, de electricitate și fizică, care asigură dispersarea sigură a curentului electric nedorit în pământ, prevenind astfel accidentele.

Fundamentul teoretic

Priza de pământ funcționează pe principiul că pământul poate acționa ca un conductor vast și eficient, capabil să absoarbă cantități mari de curent electric fără a crește semnificativ în potențial. Atunci când un circuit electric este „împământat”, orice curent de supratensiune sau de defecțiune este dirijat în siguranță spre pământ, în loc să treacă prin corpul uman sau să deterioreze componentele electrice.

Componente

O priză de pământ tipică include:

 • Electrozi de pământare (sau tije de împământare): Îngropați la o adâncime specificată pentru a asigura un contact bun cu solul.
 • Conductor de pământare: Cablul care conectează sistemul electric la electrozii de pământare.
 • Conexiune la sistemul electric: Punctul în care sistemul de pământare se conectează la instalația electrică, asigurând că orice potențial periculos este dirijat în pământ.

Mecanism de protecție

În momentul în care apare o defecțiune în sistemul electric, cum ar fi un contact accidental între un conductor activ și carcasa metalică a unui aparat, priza de pământ permite curentului să aibă o cale cu rezistență minimă spre pământ. Astfel, curentul este deviat de la utilizator și echipamente, minimizând riscul de electrocutare și prevenind supraincălzirea care ar putea duce la incendii.

Eficiența sistemului de pământare

Eficiența unei prize de pământ depinde de mai mulți factori, inclusiv:

 • Tipul de sol: Diferite tipuri de sol au conductivități diferite, afectând eficacitatea dispersării curentului.
 • Adâncimea și numărul electrozilor de pământare: Cu cât electrozii sunt plasați mai adânc și în număr mai mare, cu atât sistemul de pământare este mai eficient.
 • Umiditatea solului: Solul umed conduce electricitatea mai bine decât solul uscat, îmbunătățind performanța sistemului de pământare.

Norme și standarde

Există standarde internaționale și naționale stricte pentru proiectarea și instalarea sistemelor de pământare, asigurând că acestea oferă un nivel adecvat de protecție. Aceste standarde specifică criteriile pentru evaluarea riscurilor, proiectarea sistemului, selecția materialelor și procedurile de testare și verificare.

Priza de pământ este un element vital al siguranței electrice, funcționând ca o măsură de protecție esențială care previne accidentele prin devierea curentului de defecțiune în pământ. Înțelegerea principiului său de funcționare este crucială pentru toți cei implicați în proiectarea, instalarea și întreținerea sistemelor electrice. Asigurarea că instalațiile de pământare sunt proiectate și întreținute conform standardelor actuale este fundamentală pentru protecția continuă a persoanelor și a proprietăților.

Metode de verificare

Verificarea eficienței unei prize de pământ implică măsurarea rezistenței de dispersie a circuitului de pământ. Printre metodele comune de verificare se numără:

 • Metoda cu trei poli: Utilizează un aparat de măsură specific și trei poli plantați în pământ pentru a evalua rezistența de pământare.
 • Metoda cu buclă: Măsoară rezistența circuitului de pământare conectând un circuit între priza de pământ și o sursă de alimentare.

Pentru asigurarea funcționării corespunzătoare a sistemelor de pământare și a siguranței instalațiilor electrice, este esențială verificarea periodică a eficienței prizelor de pământ. Există mai multe metode de verificare care pot fi utilizate pentru a evalua performanța sistemului de pământare, fiecare cu avantajele și limitările sale. În continuare, vom explora cele mai comune metode de verificare a prizelor de pământ.

Metoda cu trei poli (metoda de măsurare cu trei puncte)

 • Descriere: Aceasta este cea mai răspândită metodă de măsurare a rezistenței de pământare. Se utilizează trei poli (electrozi) plasați în sol și un aparat de măsură specific. Un pol este conectat la sistemul de pământare care trebuie testat, în timp ce ceilalți doi sunt plasați la distanțe determinate în pământ pentru a crea un circuit complet.
 • Avantaje: Oferă măsurători precise și este eficientă pentru majoritatea aplicațiilor standard.
 • Dezavantaje: Poate fi dificil de utilizat în locuri cu spațiu limitat sau unde solul este foarte uscat sau înghețat.

Metoda cu doi poli (metoda de măsurare cu doi puncte)

 • Descriere: Similară cu metoda cu trei poli, aceasta metodă folosește doar doi poli pentru a măsura rezistența de pământare. Unul dintre poli este conectat la sistemul de pământare, iar celălalt este plasat în pământ la o distanță cunoscută.
 • Avantaje: Simplă și rapidă, potrivită pentru verificări rapide și zone restrânse.
 • Dezavantaje: Nu este la fel de precisă ca metoda cu trei poli și poate fi influențată de rezistența circuitului de pământ al instalației.

Metoda cu buclă (metoda de măsurare a impedanței buclei de defect)

 • Descriere: Această metodă implică măsurarea rezistenței totale a buclei formată între sistemul de pământare și sursa de alimentare. Se utilizează un instrument specializat care măsoară tensiunea și curentul pentru a calcula impedanța buclei.
 • Avantaje: Poate identifica problemele în sistemul de pământare care nu ar fi detectate prin metodele tradiționale de măsurare a rezistenței.
 • Dezavantaje: Necesită acces la sursa de alimentare și poate fi mai complexă de implementat.

Testarea cu injectarea de curent

 • Descriere: Această metodă avansată implică injectarea unui curent de test în sistemul de pământare și măsurarea efectului său pentru a evalua performanța sistemului de pământare.
 • Avantaje: Oferă informații detaliate despre capacitatea sistemului de pământare de a disipa curentul electric.
 • Dezavantaje: Echipamentele necesare sunt mai scumpe și metoda necesită personal cu experiență pentru interpretarea datelor.

Alegerea metodei adecvate de verificare a sistemului de pământare depinde de specificul instalației, de accesibilitatea locației și de nivelul de precizie necesar. Este esențial ca aceste verificări să fie efectuate de către profesioniști calificați, care pot interpreta corect rezultatele și pot recomanda măsuri adecvate pentru îmbunătățirea performanței sistemului de pământare. Menținerea unei bune funcționări a sistemului de pământare este vitală pentru siguranța instalațiilor electrice, prevenind riscurile de electrocutare și protejând echipamentele de posibilele daune cauzate de defecțiunile electrice.

Semne că o priză de pământ necesită verificare

Unele indicii pot sugera că priza de pământ necesită o verificare, printre care:

 • Șocuri electrice ușoare: Simțite atunci când atingeți carcase metalice ale aparatelor electrice.
 • Funcționarea frecventă a întrerupătoarelor de circuit: Indică posibile probleme în sistemul de pământare.
 • Aparate electrice defecte fără o cauză aparentă: Poate sugera că priza de pământ nu își face corect treaba.

Consecințele neglijării

Neglijarea verificării și întreținerii sistemului de pământare poate avea consecințe grave, inclusiv:

 • Riscul crescut de electrocutare pentru utilizatorii echipamentelor electrice.
 • Daune materiale provocate de incendii electrice.
 • Distrugerea aparatelor electrice, ca urmare a unor defecțiuni la nivelul instalației.

Sfaturi pentru siguranță

Pentru a asigura funcționarea optimă a prizelor de pământ și a menține siguranța instalațiilor electrice, iată câteva recomandări:

 • Verificați periodic sistemul de pământare, apelând la profesioniști calificați pentru inspecții și măsurători.
 • Respectați standardele locale și naționale în materie de instalații electrice și de protecție la pământ.
 • Folosiți materiale de calitate și tehnici corespunzătoare atunci când instalați sau reparați sistemul de pământare.
 • Educați-vă familia sau angajații despre importanța și funcționarea prizelor de pământ.

Concluzie

Verificarea regulată și întreținerea prizelor de pământ sunt esențiale pentru asigurarea siguranței în orice mediu dotat cu instalații electrice. Prin înțelegerea principiilor de funcționare, aplicarea metodelor corecte de verificare și respectarea unor proceduri de siguranță stricte, riscurile asociate cu defecțiunile electrice pot fi semnificativ reduse. Adoptarea unei abordări proactive în monitorizarea și mentenanța sistemului de pământare protejează atât persoanele, cât și bunurile materiale, contribuind la un mediu de lucru și de viață mai sigur.

Experți în construcții pentru industria extractivă, inovăm cu plăci compozite, oferim soluții durabile pentru principalele companii din România.

Legături utile

Contact

Birou

Blvd. Nicolae Bălcescu Nr. 190, Pitești, Argeș

Luni - Vineri

09:00 - 17:00

ADG în imagini