În orașul Topoloveni, un spital vechi a fost recent subiectul unui amplu proiect de modernizare, cu un accent deosebit pe upgrade-ul sistemului său electric. Responsabilitatea acestui proiect vital a fost încredințată ANDRAG REIGOS SRL, având misiunea de a îmbunătăți eficiența și siguranța instalațiilor electrice, esențiale pentru funcționarea fără întreruperi a echipamentelor medicale vitale și pentru confortul pacienților.

Proiectul a început cu o analiză detaliată a infrastructurii electrice existente, identificându-se multiple zone care necesitau îmbunătățiri urgente, de la sistemele de alimentare de rezervă, până la circuitele electrice principale. Una dintre provocările majore a fost modernizarea instalațiilor fără a afecta funcționarea continuă a spitalului, o necesitate absolută în contextul medical.

Echipa ANDRAG REIGOS SRL a implementat soluții avansate pentru a asigura că noile instalații electrice nu doar că îndeplinesc, dar chiar depășesc standardele actuale de siguranță și eficiență. A fost introdus un sistem de alimentare de urgență de ultimă generație, garantând că, în cazul unei întreruperi a energiei electrice, funcțiile critice ale spitalului pot continua fără perturbări.

De asemenea, s-au instalat sisteme de monitorizare și control care permit personalului tehnic al spitalului să supravegheze în timp real starea instalațiilor electrice și să intervină rapid în cazul unor defecțiuni. Această capacitate îmbunătățită de monitorizare și intervenție a crescut semnificativ siguranța pacienților și eficiența personalului.

Modernizarea a inclus și instalarea de iluminat LED eficient din punct de vedere energetic în întreg spitalul, contribuind la crearea unui mediu mai plăcut pentru pacienți și reducând costurile operaționale. Fiecare aspect al proiectului a fost gândit pentru a asigura că upgrade-ul aduce o valoare adăugată semnificativă spitalului și comunității pe care o servește.

Finalizarea cu succes a upgrade-ului instalațiilor electrice la spitalul din Topoloveni a reprezentat un pas important în îmbunătățirea infrastructurii medicale din regiune. A demonstrat angajamentul ANDRAG REIGOS SRL față de promovarea celor mai înalte standarde de calitate și siguranță, subliniind rolul esențial pe care îl joacă instalațiile electrice moderne în asigurarea unei îngrijiri medicale de excepție.

Experți în construcții pentru industria extractivă, inovăm cu plăci compozite, oferim soluții durabile pentru principalele companii din România.

Legături utile

Contact

Birou

Blvd. Nicolae Bălcescu Nr. 190, Pitești, Argeș

Luni - Vineri

09:00 - 17:00

ADG în imagini