În orașul Mioveni, un important proiect a fost dedicat îmbunătățirii siguranței electrice în școlile locale, o inițiativă esențială pentru protecția elevilor și a personalului. Responsabilitatea acestui proiect crucial a fost încredințată ANDRAG REIGOS SRL, o companie cu o vastă experiență în executarea instalațiilor electrice și în asigurarea conformității acestora cu cele mai înalte standarde de siguranță.

Proiectul a început cu o evaluare detaliată a sistemelor electrice existente în școli, identificându-se necesități urgente de modernizare și de reparare a defecțiunilor care prezintau riscuri. Echipa ANDRAG REIGOS SRL a acordat o atenție specială verificărilor PRAM și verificării sistemelor de împământare, asigurându-se că toate instalațiile electrice sunt în stare optimă și că riscurile de accidente sunt minimizate.

O componentă cheie a proiectului a fost educarea și conștientizarea în rândul comunității școlare despre importanța siguranței electrice. ANDRAG REIGOS SRL a organizat sesiuni de informare și a distribuit materiale educative, subliniind măsurile de precauție și procedurile de urmat în caz de urgențe electrice. Această abordare proactivă a contribuit la crearea unui mediu de învățământ mai sigur pentru toți.

Implementarea îmbunătățirilor a fost realizată cu minima întrerupere a activității didactice, datorită planificării atente și a coordonării eficiente a echipelor de lucru. Modernizarea instalațiilor electrice a inclus înlocuirea echipamentelor vechi și instalarea de noi dispozitive de protecție, precum întrerupătoare automate și dispozitive de protecție la supratensiune, care să asigure un nivel superior de siguranță.

Finalizarea proiectului în școlile din Mioveni a marcat un pas important în direcția asigurării unui mediu educațional mai sigur și mai propice pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor. Feedback-ul pozitiv primit din partea directorilor de școli, a profesorilor și a părinților a confirmat impactul semnificativ al măsurilor implementate, evidențiind rolul crucial pe care ANDRAG REIGOS SRL l-a jucat în acest proces.

Prin dedicarea și expertiza sa, ANDRAG REIGOS SRL a demonstrat încă o dată că este un lider în domeniul soluțiilor de siguranță electrică, contribuind semnificativ la binele comunității și la crearea unui viitor mai sigur pentru generațiile viitoare.

Experți în construcții pentru industria extractivă, inovăm cu plăci compozite, oferim soluții durabile pentru principalele companii din România.

Legături utile

Contact

Birou

Blvd. Nicolae Bălcescu Nr. 190, Pitești, Argeș

Luni - Vineri

09:00 - 17:00

ADG în imagini